Handledarutbildning - Folktandvården SÖ 3

Syftet med utbildningen är att ge ökad medvetenhet och insikt kring sig själv och andra utifrån olikheter. Att få en teoretisk plattform kring ledarskap/handledarskap, olika sätt att lära och kommunicera. Att få arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och öva på olika slags samtal.

Målgrupp
ST-tandläkare under utbildning, specialisttandläkare med handledningsuppdrag inom ST-utbildning, tandläkare och tandhygienister. ST-tandläkare och handledare inom Sjukvårdsregion Mellansverige ges företräde till kursen. 

Kursbeskrivning
Syftet med utbildningen är att ge ökad medvetenhet och insikt kring sig själv och andra utifrån olikheter. Att få en teoretisk plattform kring ledarskap/handledarskap, olika sätt att lära och kommunicera. Att få arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och öva på olika slags samtal.

Kursen består av två obligatoriska schemalagda dagar med föreläsningar, reflektioner, övningar samt praktiskt arbete.

För ST-tandläkare samt handledare inom ST-utbildning tillkommer en 2 timmars digital föreläsning från Socialstyrelsen -  ”Föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77”. 

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Uppdrag och syfte
 • Ledarskap/handledarskap/medarbetarskap
 • IMGD
 • Olikhet, styrkor, utmaningar, kommunikation
 • Coachande förhållningssätt
 • Coaching träning
 • Lärstilar
 • Plattform för ökat samarbete och förståelse
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Feedback
 • Olika slags samtal – träning
 • Konflikthantering
 • Handlingsplan, bedömning o. målbild
 • Ramverk och styrdokument för verksamhetsförlagd utbildning inom yrkesområdet odontologi med speciell tonvikt på regelverk för tandläkares specialiseringstjänstgöring (Socialstyrelsen)

Kursmaterial i form av föreläsningsmaterial, kompendier och föreskrifter kommer att distribueras under kursens schemalagda dagar.

Arrangör
Folktandvården Region Örebro län
Kursledare
Margareta Andersson, Medskap AB

Kontaktperson
Vid frågor om utbildningen kontakta Malin Olsson Malm

Obs! 
Handledarutbildningen SÖ 3 och Ledarskapsutbildningen SÖ 1 ges parallellt dagarna efter varandra.

Anmälan gäller alla tillfällen. 
Dag 1: 18 september 2024 kl 08.30-16.30
Dag 2: 16 oktober 2024 kl 08.30- 16.30

Datum och länk till den digitala föreläsningen från Socialstyrelsen kommer att skickas ut via e-post till kursdeltagare.  
Tillfällen

   

Titel: Dag 1 Handledarutbildning - Folktandvården SÖ 3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-18 08:30
2024-09-18 16:30
Plats: Örebro, City konferenscenter, Klostergatan 23
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-09-04
Status: Fullbokad